De oorsprong van de christengemeenschap de “Oase” ligt op het einde van de jaren negentig. In die tijd droeg het evenwel bovenstaande naam nog niet.

Op zoek naar de oorsprong komen wij terecht bij Daniël van Neste. Hij kreeg toen er voor hem gebeden werd te horen: ik zie in uw woonplaats een zaal vol met mensen die God aanbidden met opgeheven handen.

Dit maakte zo’n indruk op hem dat hij graag wilde starten met een christengemeenschap

in Houthulst. Ook Eric en Greta Stragier en George Claeys waren hierbij betrokken. Maar geen van allen voelden zich op dat moment in staat om zulke bijeenkomsten te leiden. Dus werd er om gezien naar iemand die daarvoor geschikt was. Na gebed kwamen ze terecht bij Arwie Koops en legden hem hun verzoek om hulp voor. Deze ging hier graag op in en zo werd er op zaterdagavond gestart met christelijke samenkomsten. In het begin werd er een zaaltje gehuurd in het CM gebouw op de markt. Daarna werden er diensten gehouden in de oude cinemazaal om tenslotte te vergaderen in Maeke Blijde.

Daniël en Eric en Greta nodigden vele mensen uit en bezochten ook mensen thuis om met hen te bidden.

Hoogtepunten in het bestaan van de christengemeenschap waren de evangelisatie en genezingscampagnes met Jan Zijlstra. Deze werden gehouden in de sporthal te Jonkershove en mochten rekenen op een paar honderd aanwezigen per avond.  

Velen hoorden het evangelie en mochten genezing ontvangen.

In 2006 werd de christengemeenschap geleid door Maurice en Katelijne Laurens. Hun hartelijkheid en hun enthousiasme waren voor veel mensen tot zegen. Zij bedachten ook de naam de “Oase”.

In 2013 gaven zij opnieuw het stokje door aan Arwie Koops.

Een groot verlies voor de gemeenschap was het overlijden van Daniël van Neste op ………jarige leeftijd. Zijn herderlijke zorg en aandacht voor de mensen van Houthulst zullen wij niet gauw vergeten.

Vandaag de dag zien wij uit naar en bidden voor een geestelijke opleving in onze streek.

Het is ons verlangen om mensen in relatie te brengen met God en met elkaar.

Dat jong en oud weer mogen terug keren tot het kennen van de levende God en zo opnieuw de vrede, kracht en blijdschap mogen ervaren die hoort bij een levend geloof.

Created By. Josiah Soetaert - Powered by Eazystore.eu